Medicinsk cannabis

Folketinget har vedtaget en forsøgsordning med cannabis på recept.

Vi har valgt IKKE at udskrive dette fordi :

-Det er ikke et godkendt lægemiddel.

-virkning/bivirkninger er ikke undersøgt.

-hvilke sygdomme det virker på er ikke dokumenteret.

-Hvilke doser der bør anvendes er ukendt.

-ansvaret og dermed også evt skade ved behandlingen af en patient påhviler den behandlende læge.