Uddannelseslæger

Fra 1. oktober  2016 er klinikken blevet uddannelsessted for yngre læger. Dvs. læger der har færdiggjort deres universitetsuddannelse og efterfølgende er i gang med deres speciallægeuddannelse.

Der kan være forskel på, hvor langt lægerne er i denne videreuddannelse.